Automatyczne linie formierskie

______________________________________________________________________

 

Oferta naszej firmy dotyczy

   • zainstalowania automatycznych linii formierskich bezskrzynkowych z pionową płaszczyzną podziału formy – dotyczy linii formierskich DISAMATIC i Loramendi

    

    

   • zainstalowania kompletnych automatycznych linii formierskich skrzynkowych – dotyczy linii  HWS-Sinto oraz Savelli
   • dostawy i zainstalowania automatycznych linii formierskich bezskrzynkowych z poziomą płaszczyzną podziału formy – dotyczy linii z formierkami DISA-Match, DISA-Forma, FBO firmy HWS-Sinto
   • dostawy i zainstalowania automatycznych linii formierskich skrzynkowych – dotyczy linii z formierkami HWS-Sinto oraz Savell

Nasza oferta jest ofertą kompletną, dotyczącą dostawy oraz zainstalowania linii formierskich w wersji „pod klucz” W przypadku zainstalowania kompletnej linii formierskiej zakupionej w całości  przez inwestora oferta nasza obejmuje:

 

wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach

 • wykonanie prac budowlanych niezbędnych do posadowienia linii

 • dostawę urządzeń doprowadzenia świeżej masy formierskiej

 • dostawę urządzeń transportu masy wybitej

 • dostawę urządzeń do wybijania odlewów

 • dostawę urządzeń transportu odlewów

 • dostawę podestów obsługowych

 • dostawę urządzeń instalacji odpylania

 • wykonanie montażu mechanicznego i elektrycznego linii pod nadzorem specjalistów dostawcy linii formierskiej

 • wykonanie montażu mechanicznego i elektrycznego pozostałych urządzeń

Firma  jest producentem  kompletnych bezskrzynkowych i skrzynkowych automatycznych linii formierskich z poziomą płaszczyzną  podziału formy. Linie formierskie oferowane przez naszą firmę projektowane i budowane są w oparciu o formierki znanych światowych producentów. W takim przypadku oferta nasza jest również ofertą kompletną obejmującą dostawy  wszystkich urządzeń i  instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania linii formierskiej, w  szczególności:

    • dostawa wozów i skrzyń formierskich dla linii skrzynkowych

    • dostawa wozów, żakietów i obciążników dla linii  bezskrzynkowych,

    • dostawa urządzeń  takich jak rozkładarka, obracarki,  wiertarka,  nakłuwarka, składarka, przesuwnice, wypycharka, komplety  przepychaczy, komplety  blokad hydraulicznych wózków i skrzynek, wagi pomiarowe masy formierskiej – dla linii skrzynkowych

    • dostawa urządzeń takich jak przekładarka żakietów i obciążników, przesuwnice wózków, komplety  przepychaczy, komplety blokad wózków, spycharka pakietów  - dla linii bezskrzynkowych

    • dostawa kompletnej instalacji hydraulicznej

    • dostawa kompletnego systemu sterowania

Nasza firma jako producent urządzeń dla linii formierskich kieruje swoją ofertę dla zakładów posiadających automatyczne linie formierskie, w  zakresie ich  modernizacji.

 

W 2013 roku nasza firma dokonała  modernizacji automatycznych  linii  formierskich pracujących w zakładzie „ZETKAMA”  S.A.


W zakresie automatycznej linii skrzynkowej z formierką  HSP-3D firmy Sinto dokonano wymiany następujących urządzeń: rozkładarka skrzynek, składarka skrzynek oraz przesuwnica wózków ze  skrzynkami. Zainstalowane nowe urządzenia zostały wykonane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych,  co pozwoliło na zwiększenie niezawodności pracy całej  linii formierskiej oraz na zdecydowane zmniejszenie ilości braków. W  zakresie automatycznej linii bezskrzynkowej z formierką FBO-III firmy Sinto dokonano wymiany wszystkich urządzeń poza formierką.

 

linia formierskalinia formierska

Przepychacze na lini formierskiejprzekładarka żakietów na lini formierskiej w zetkamie

 

wykonujemy stacje przerobu mas zajmujemy się wykonawstwem linii formierskich, wspieramy automatyka przemysłowa. montujemy linie automatyczne, linie produkcyjne, transport odlewów . projektujemy odpylanie, chłodzenie odlewów, programujemy systemy sterowania, programowanie PLC zajmujemy się budową maszyn, budowa urządzeń, projektowanie maszyn i urządzeń. Dla odlewnictwa topialnie indukcujne, linie szkrzynkowe, linie bezskrzynkowe, wozy załodowawcze.

Producent urządzeń i linii technologicznych Wamatech Sp. z o.o. © 2017 Wamatech