O Firmie Wamatech

_______________________________________________________________________

 

Nasza firma: „Producent Urządzeń i Linii Technologicznych WAMATECH Sp. z o.o.” z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000436367, posługująca się numerem NIP 6452536340 oraz REGON 243069472, o kapitale założycielskim 100 000 zł, powstała w październiku 2012 roku.

Firma ta reprezentowana jest przez Zarząd Spółki w następującym składzie:

 

Andrzej Wąsek – Prezes Zarządu

Marek Matyl – Członek Zarządu 

 

Siedziba firmy Wamatech

______________________________________________________________________

 

Firma Wamatech jest zorganizowana i przygotowana do realizacji kompletnych inwestycji dotyczących całego procesu technologicznego w Odlewniach Żeliwa a w szczególności dotyczących:

 

 

oraz w innych gałęziach przemysłu takich jak:

 

    • przemysł ceramiczny (materiałów ogniotrwałych)
    • hutnictwo
    • energetyka
    • materiałów budowlanych itp.

 

Realizacja inwestycji dotyczy jej wszystkich etapów a mianowicie:

 

 • wykonanie projektów urządzeń i instalacji we wszystkich branżach
 • wykonanie i  dostawa konstrukcji oraz urządzeń
 • wykonanie i dostawa systemów sterowania łącznie z szafami sterowniczymi oraz oprogramowaniem sterującym
 • wykonanie montażu mechanicznego i elektrycznego
 • budowa maszyn i urządzeń
 • uruchomienia
 • programowanie steroników PLC

 

__________________________________________________________________________

 

 

zdjęcia z montażu automatycznej linii formierskiej LORAMENDI wraz z systemem transportu masy, transportu odlewów oraz instalacją odpylania w Hydro-Vacuum w Grudziądzu

Producent urządzeń i linii technologicznych Wamatech Sp. z o.o. © 2017 Wamatech

wykonujemy stacje przerobu mas zajmujemy się wykonawstwem linii formierskich, wspieramy automatyka przemysłowa. montujemy linie automatyczne, linie produkcyjne, transport odlewów . projektujemy odpylanie, chłodzenie odlewów, programujemy systemy sterowania, programowanie PLC zajmujemy się budową maszyn, budowa urządzeń, projektowanie maszyn i urządzeń. Dla odlewnictwa topialnie indukcujne, linie szkrzynkowe, linie bezskrzynkowe, wozy załodowawcze.

wykonał andrzej pielok tel. 665-785-161 prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych