Ogłoszenia

________________________________________________________________________________

 

 

 • Stacja Przerobu Mas Formierskich o wydajności 80 t/h
  „Budowa Stacji Przerobu Mas Formierskich o wydajności 80 t/h” – wykonanie „pod klucz”  - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.

Odlewnia Żeliwa KAW-MET -  Orły – w trakcie realizacji

 

 • Linia formierska DISAMATIC
  Zainstalowanie linii formierskiej wraz z linią transportu odlewów i instalacja odpylania – wykonanie „pod klucz”  - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń takich jak rynna wibracyjna, kraty wstrząsowa, przenośnik metalowo-gumowy, obudowa dźwiękochłonna, dostawa kompletnej instalacji odpylania, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
Odlewnia Żeliwa KAW-MET -  Orły – w trakcie realizacji

 

 • Linia formierska DISAMATIC
  Wykonanie linii transportu masy świeżej oraz linii transportu masy wybitej  - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.

Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty    – w trakcie realizacji

 

 • Stacja Przerobu Mas Formierskich o wydajności 120 t/h
  „Budowa Stacji Przerobu Mas Formierskich o wydajności 120 t/h” – wykonanie „pod klucz”  - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
Odlewnia Żeliwa METALPOL -  Węgierska Górka – w trakcie realizacji

 

______________________________________________________________________

 

 

 

30.11.2016r.

________________________________________________________________________________

W dniu 11.2016 r. nasze Przedsiębiorstwo przekazało do eksploatacji stacje przerobu mas formierskiej w KONECKICH ZAKŁADACH ODLEWNICZYCH S.A "KZO"

 

Inwestycja została zrealizowana sprawnie i terminowo. Więcej materiału fotograficznego z różnych etapów inwestycji można zobaczyć w zakładce Galeria

 

 

 

 

 

11.07.2016

_________________________________________________________________________________

Z dniem 11.07.2016 r. Producent Urządzeń i Linii Technologicznych WAMATECH Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert dotyczący wyboru Eksperta/Konsultanta naukowego w ramach przygotowań do realizacji projektu: "Opracowanie innowacyjnego urządzenia do zalewania żeliwem sferoidalnym form wykonanych z masy bentonitowej przez automatyczną linię formierską z kadzi smukłej bezpośrednio po procesie sferoidyzacji żeliwa szarego" w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w załącznikach poniżej:

 

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert to 19.07.2016 r. do godz 10 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór „Eksperta/Konsultanta naukowego", zapytanie ofertowe nr 01/POIR z dnia 11 lipca 2016 r Producent Urządzeń i Linii Technologicznych WAMATECH Sp. z o.o .informuje, że został rozstrzygnięty konkurs dotyczący wyboru osoby do sprawowania funkcji Ekspert/Konsultant naukowy w ramach planowanego do realizacji projektu: - Opracowanie innowacyjnego urządzenia do zalewania żeliwem sferoidalnym form wykonanych z masy bentonitowej przez automatyczną linię formierską z kadzi smukłej bezpośrednio po procesie sferoidyzacji żeliwa szarego" w ramach poddziałania 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR. Biorąc pod uwagę kryteria konkursu wybrana została oferta, którą przedstawił pan dr hab. inż. Jerzy Stanisław Zych, prof. nadzw. AGH. Informujemy, iż protokół z postępowania o udzielenie zamówienia może zostać udostępniony na wniosek wykonawców, którzy złożyli ofertę, przy czym nie dotyczy to załączników, o których mowa w pkt 10 lit. h tiret ii. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

 

20.07.2013r.

_________________________________________________________________________________

W 2013 roku nasza firma dokonała  modernizacji automatycznych  linii  formierskich pracujących w zakładzie „ZETKAMA”  S.A.


W zakresie automatycznej linii skrzynkowej z formierką  HSP-3D firmy Sinto dokonano wymiany następujących urządzeń: rozkładarka skrzynek, składarka skrzynek oraz przesuwnica wózków ze  skrzynkami. Zainstalowane nowe urządzenia zostały wykonane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych,  co pozwoliło na zwiększenie niezawodności pracy całej  linii formierskiej oraz na zdecydowane zmniejszenie ilości braków. W  zakresie automatycznej linii bezskrzynkowej z formierką FBO-III firmy Sinto dokonano wymiany wszystkich urządzeń poza formierką.

 

linia formierska  linia formierska

Przepychacze na lini formierskiej  przekładarka żakietów na lini formierskiej w zetkamie

 

 

 

Producent urządzeń i linii technologicznych Wamatech Sp. z o.o. © 2017 Wamatech