Stacje przerobu mas formierskich

_______________________________________________________________

 

Stacją  przerobu mas określamy zespół urządzeń, które przyjmują oraz dostarczają  masę formierską wg zadanego programu do stanowisk formierskich . Definicja ta wyznacza następujące zadania, które należy zrealizować dla otrzymania dobrej jakościowo masy formierskiej, o założonych parametrach technologicznych:

 

 • oddzielanie od wybitej masy zwrotnej części metalowych
 • oddzielenie od masy zwrotnej kawałków rdzeni oraz masy nadmiernie zbrylonej
 • schłodzenie i homogenizację masy zwrotnej
 • sporządzanie masy formierskiej, tj. podanie do mieszarki poszczególnych składników masy oraz ich dokładne wymieszanie i spulchnienie
 • systemy transportowe masy formierskiej i dodatków ( piasek, bentonit, pył węglowy ).

 

Budowa Stacji Przerobu Mas Formierskich dla Odlewni Żeliwa jest jedną z podstawowych dziedzin działalności firmy. Nasza oferta jest ofertą kompletną, dotyczącą budowy Stacji kompletnych w wersji „pod klucz”.


Oferta nasza obejmuje :

 

 • wykonanie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę

 • wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach

 • budowę hali

 • dostawę konstrukcji

 • dostawę zbiorników

 • dostawę urządzeń takich jak:

 • mieszarki masy wraz z systemem pomiaru parametrów masy

 • chłodziarki masy

 • przenośniki i dozowniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki ślimakowe, dozowniki wibracyjne, dozowniki talerzowe,

 • wagi pomiarowe główne i dodatków

 • oddzielacze magnetyczne nadtaśmowe i bębnowe

 • przesiewacze obrotowe

 • dostawę kompletnej instalacji odpylania

 • dostawę kompletnego systemu sterowania

 • wykonanie oprogramowania

 • wykonanie montażu mechanicznego i elektrycznego

 • uruchomienie

 

Oferowane przez nas Stacje budowane są w oparciu o mieszarki oraz chłodziarki znanych światowych producentów, przy czym firma nie jest związana żadną umową z jakimkolwiek producentem tych urządzeń. To pozwala nam oferować Stacje  z urządzeniami, których wyboru dokonuje inwestor. Istotnym elementem takiej stacji jest często stosowana chłodziarka masy obiegowej, która poza schładzaniem gorącej masy spełnia rolę wstępnego homogenizatora i klasyfikatora masy - fluidyzacja połączona z odpylaniem pozwalają usunąć szkodliwe cząstki pylaste, powodujące pogorszenie przepuszczalności form wykonanych z tej masy. Oczywiście wszystkie pozostałe urządzenia i elementy instalacji, projektowane i wykonywane przez firme Wamatech, zapewniają bezproblemową współpracę z instalcją . W chwili obecnej firma podjęła działania związane z uruchomieniem produkcji własnych mieszarek, chłodziarek masy oraz systemów do pomiaru i regulacji parametrów masy na bazie własnych opracowań projektowych i rozwiązań konstrukcyjnych.

_________________________________________________________________________

Zdjęcia z realizacji inwestycji w Koneckich Zakładach Odlewniczych "KZO". Stacja przerobu mas formoerskich w trakcie montażu.

 

wykonujemy stacje przerobu mas zajmujemy się wykonawstwem linie formierskie wspieramy automatyka przemysłowa. montujemy linie automatyczne, linie produkcyjne, transport odlewów . projektujemy odpylanie, chłodzenie odlewów programujemy systemy sterowania, programowanie PLC zajmujemy się budową maszyn, budowa urządzeń, projektowanie maszyn i urządzeń. Dla odlewnictwa topialnie indukcujne, linie szkrzynkowe, linie bezskrzynkowe, wozy załodowawcze.

 

Producent urządzeń i linii technologicznych Wamatech Sp. z o.o. © 2017 Wamatech