O Firmie Wamatech

Nasza firma: „Producent Urządzeń i Linii Technologicznych WAMATECH Sp. z o.o.” - z siedzibą w Tarnowskich Górach, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000436367, posługująca się numerem NIP 6452536340 oraz REGON 243069472, o kapitale założycielskim 100 000 zł, powstała w październiku 2012 roku.

Spółka ta reprezentowana jest przez Zarząd Spółki w następującym składzie:

 • Andrzej Wąsek – Prezes Zarządu

 

Oświetlony budynek

Spółka jest zorganizowana i przygotowana do realizacji kompletnych inwestycji dotyczących całego procesu technologicznego w Odlewniach Żeliwa a w szczególności dotyczących:

 • stacji przerobu mas formierskich,
 • automatycznych linii formierskich skrzynkowych i bezskrzynkowych,
 • topialni indukcyjnych,
 • rdzeniarni,
 • oczyszczalni odlewów,
 • transportu odlewów,
 • instalacji odpylania i wentylacji,

oraz w innych gałęziach przemysłu takich jak:

 • przemysł ceramiczny (materiałów ogniotrwałych),
 • hutnictwo,
 • energetyka,
 • materiałów budowlanych,
 • itp.

Realizacja inwestycji dotyczy jej wszystkich etapów a mianowicie:

 • wykonanie projektów urządzeń i instalacji we wszystkich branżach
 • wykonanie i dostawa konstrukcji oraz urządzeń
 • wykonanie i dostawa systemów sterowania łącznie z szafami sterowniczymi oraz oprogramowaniem sterującym
 • wykonanie montażu mechanicznego i elektrycznego
 • uruchomienia

Realizacja inwestycji przez Spółkę w tak szerokim zakresie jest możliwa dzięki temu, iż Spółka ta jest kierowana przez osoby oraz zatrudnia osoby z bardzo dużym doświadczeniem w kierowaniu procesami inwestycyjnymi, dysponującymi bardzo dużą wiedzą odlewniczą, zdolnymi do podejmowania się najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zadań.

Dla potwierdzenia kompetencji osób tworzących Spółkę WAMATECH oraz w niej zatrudnionych w zakładce „referencje” zamieszczone zostały imienne referencje z niektórych zakładów.


Pomimo krótkiego okresu działania Spółki, zrealizowała ona wiele odpowiedzialnych i trudnych tematów w zakładach odlewniczych, co zdecydowanie zwiększyło zaufanie do Spółki na rynku odlewniczym. Wykaz zrealizowanych przez Spółkę tematów został zamieszczony jako „Lista referencyjna” w zakładce „Referencje”.

Pojawienie się na rynku inwestycyjnym nowego podmiotu jako Spółki o dużym potencjale zarówno intelektualnym jak również technicznym, otwiera przed inwestorami nowe możliwości odnośnie realizacji zaplanowanych inwestycji w sposób dla siebie najbardziej optymalny.

Gorąco zatem zachęcamy Państwa do podjęcia z nami współpracy w zakresie realizacji zarówno kompletnych nowych inwestycji, jak również modernizacji istniejących linii technologicznych, dostawy pojedynczych urządzeń, przeprowadzania remontów, prowadzenia serwisu itp. Pragniemy Państwa zapewnić, że wszelkie powierzane nam zadania będziemy wykonywać z przynależną nam dogłębną znajomością tematu, sumiennością i rzetelnością.