Instalacje odpylania

Układ wentylacyjny

Nasza firma oferuje kompletne systemy odpylania w szczególności związane z takimi obiektami jak:

 • stacje przerobu mas formierskich
 • automatyczne linie formierskie
 • topialnie indukcyjne
 • żeliwiarnie
 • rdzeniarnie
 • oczyszczalnie odlewów
 • urządzenia nietypowe

Nasza oferta jest ofertą kompletną, dotyczącą budowy instalacji odpylania w wersji „pod klucz”. Podstawowymi urządzeniami instalacji odpylania są filtr tkaninowy wraz z wentylatorem. W zakresie dostaw tych urządzeń współpracujemy ze znanymi producentami takimi jak NEDERMAN i MILAP

Oferta nasza obejmuje :

 • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich branżach
 • dostawę urządzeń
 • dostawę przewodów odpylających wraz z przepustnicami regulacyjnymi, okapami odciągowymi i konstrukcjami wsporczymi
 • dostawę wyrzutnika czystego powietrza wraz z tłumikiem
 • dostawę systemu zasilania elektrycznego i sterowania
 • wykonanie oprogramowania
 • wykonanie montażu mechanicznego i elektrycznego
 • uruchomienie

Oferowane przez Spółkę Wamatech instalacje odpylania są często instalacjami bardzo rozbudowanymi, obsługującymi kilka obiektów lub linii technologicznych pracujących w tym samym czasie. Instalacje te zarządzane są przez inteligentny system sterowania, który pozwala na samoczynne dopasowywanie ilości odciąganego powietrza do potrzeb w danej chwili. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu:

 • automatycznych przepustnic regulacyjnych zabudowanych przy każdym punkcie poboru powietrza
 • zainstalowaniu pomiarów podciśnienia w instalacji przy każdym punkcie poboru powietrza
 • regulacji wydajności wentylatora odciągowego poprzez zastosowanie przemiennika częstotliwości w układzie zasilania wentylatora
 • układu regulacji podciśnienia w rurociągu głównym instalacji przed filtrem poprzez zmianę wydajności wentylatora

Przykładem takiej instalacji jest wykonana i uruchomiona w Odlewni FANSULD instalacja odpylania obejmująca swoim działaniem następujące urządzenia:

 • dwa piece indukcyjne średniej częstotliwości
 • okap obrotowy dla stanowisk sferoidyzacji żeliwa
 • system dozowania dodatków stopowych
 • okap stały stanowiska odżużlania
 • okap stały stanowiska zdejmowania pokrywy z kadzi
 • okap obrotowy zimnej zalewarki zainstalowanej w automatycznej linii formierskiej
 • okap obrotowy pieca zalewczego zainstalowanego w automatycznej linii formierskiej 

 

Instalacje odpylania 7
Instalacje odpylania 6
Instalacje odpylania 5
Instalacje odpylania 4
Instalacje odpylania 3
Instalacje odpylania 2
Instalacje odpylania 1
Instalacje odpylania