Automatyczne linie formierskie


Oferta Spółki dotyczy:

 • zainstalowania automatycznych linii formierskich bezskrzynkowych z pionową płaszczyzną podziału formy – dotyczy linii formierskich DISAMATIC i Loramendi
 • zainstalowania kompletnych automatycznych linii formierskich skrzynkowych – dotyczy linii HWS-Sinto oraz Savelli
 • dostawy i zainstalowania automatycznych linii formierskich bezskrzynkowych z poziomą płaszczyzną podziału formy – dotyczy linii z formierkami DISA-Match i FBO firmy HWS-Sinto
 • dostawy i zainstalowania automatycznych linii formierskich skrzynkowych – dotyczy linii z formierkami HWS-Sinto oraz Savelli

Nasza oferta jest ofertą kompletną, dotyczącą dostawy oraz zainstalowania linii formierskich w wersji „pod klucz”.

W przypadku zainstalowania kompletnej linii formierskiej zakupionej w całości przez inwestora oferta nasza obejmuje:

 • wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach
 • wykonanie prac budowlanych niezbędnych do posadowienia linii
 • dostawę urządzeń doprowadzenia świeżej masy formierskiej
 • dostawę urządzeń transportu masy wybitej
 • dostawę urządzeń do wybijania odlewów
 • dostawę urządzeń transportu odlewów
 • dostawę podestów obsługowych
 • dostawę urządzeń instalacji odpylania
 • wykonanie montażu mechanicznego i elektrycznego linii pod nadzorem specjalistów dostawcy linii formierskiej
 • wykonanie montażu mechanicznego i elektrycznego pozostałych urządzeń

Spółka jest producentem kompletnych bezskrzynkowych i skrzynkowych automatycznych linii formierskich z poziomą płaszczyzną podziału formy. Linie formierskie oferowane przez naszą firmę projektowane i budowane są w oparciu o formierki znanych światowych producentów. W takim przypadku oferta nasza jest również ofertą kompletną obejmującą dostawy wszystkich urządzeń i instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania linii formierskiej, w szczególności:

 • dostawa wozów i skrzyń formierskich dla linii skrzynkowych
 • dostawa wozów, żakietów i obciążników dla linii bezskrzynkowych,
 • dostawa urządzeń takich jak rozkładarka, obracarki, wiertarka, nakłuwarka, składarka, przesuwnice, wypycharka, komplety przepychaczy, komplety blokad hydraulicznych wózków i skrzynek, wagi pomiarowe masy formierskiej – dla linii skrzynkowych
 • dostawa urządzeń takich jak przekładarka żakietów i obciążników, przesuwnice wózków, komplety przepychaczy, komplety blokad wózków, spycharka pakietów - dla linii bezskrzynkowych
 • dostawa kompletnej instalacji hydraulicznej
 • dostawa kompletnego systemu sterowania

Nasza firma jako producent urządzeń dla linii formierskich kieruje swoją ofertę dla zakładów posiadających automatyczne linie formierskie, w zakresie ich modernizacji.
W latach 2013-2017 roku nasza firma dokonała modernizacji automatycznych linii formierskich pracujących w zakładzie „ZETKAMA” S.A.

W zakresie automatycznej linii skrzynkowej z formierką HSP-3D firmy Sinto dokonano wymiany następujących urządzeń: rozkładarka skrzynek, składarka skrzynek, przekładarka skrzynek, wiertarka układów wlewowych, przesuwnice wózków i skrzynek, oraz obracarki skrzynek. Zainstalowane nowe urządzenia zostały wykonane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych, co pozwoliło na zwiększenie niezawodności pracy całej linii formierskiej oraz na zdecydowane zmniejszenie ilości braków.

W zakresie automatycznej linii bezskrzynkowej z formierką FBO-III firmy Sinto dokonano wymiany wszystkich urządzeń poza formierką oraz wymiany systemu sterowania.

W roku 2018 w Odlewni „JAFAR” Spółka Wamatech dokonała modernizacji bezskrzynkowej linii formierskiej z formierką FBO-IV. W zakresie modernizacji została wymieniona przekładarka żakietów i obciążników, przesuwnice wózków oraz winda pakietów wraz z układem spychającym pakiety na kratę wstrząsową.

Urządzenia wykonane i zainstalowane przez WAMATECH zostały przedstawione na fotografiach.

 

Linie formerskie 6
Linie formerskie 5
Linie formerskie 4
Linie formerskie
Linie formerskie 3
Linie formerskie 1
Linie formerskie 2
Linie formerskie 7