Stacje przerobu mas formierskich

Zielone ryryStacją  przerobu mas określamy zespół urządzeń, które przyjmują oraz dostarczają  masę formierską wg zadanego programu do stanowisk formierskich . Definicja ta wyznacza następujące zadania, które należy zrealizować dla otrzymania dobrej jakościowo masy formierskiej, o założonych parametrach technologicznych:

 • oddzielanie od wybitej masy zwrotnej części metalowych
 • oddzielenie od masy zwrotnej kawałków rdzeni oraz masy nadmiernie zbrylonej
 • schłodzenie i homogenizację masy zwrotnej
 • sporządzanie masy formierskiej, tj. podanie do mieszarki poszczególnych składników masy oraz ich dokładne wymieszanie i spulchnienie
 • systemy transportowe masy formierskiej i dodatków ( piasek, bentonit, pył węglowy ).

Budowa Stacji Przerobu Mas Formierskich dla Odlewni Żeliwa jest jedną z podstawowych dziedzin działalności firmy. Nasza oferta jest ofertą kompletną, dotyczącą budowy Stacji kompletnych w wersji „pod klucz”.

 

Oferta nasza obejmuje:

 

 • wykonanie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę
 • wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach
 • budowę hali
 • dostawę konstrukcji
 • dostawę zbiorników
 • dostawę urządzeń takich jak:
 • mieszarki masy wraz z systemem pomiaru parametrów masy
 • chłodziarki masy
 • przenośniki i dozowniki taśmowe, przenośniki kubełkowe, przenośniki ślimakowe, dozowniki wibracyjne, dozowniki talerzowe,
 • wagi pomiarowe główne i dodatków
 • oddzielacze magnetyczne nadtaśmowe i bębnowe
 • przesiewacze obrotowe
 • dostawę kompletnej instalacji odpylania
 • dostawę kompletnego systemu sterowania
 • wykonanie oprogramowania
 • wykonanie montażu mechanicznego i elektrycznego
 • uruchomienie

 

Oferowane przez nas Stacje budowane są w oparciu o mieszarki oraz chłodziarki znanych światowych producentów, przy czym firma nie jest związana żadną umową z jakimkolwiek producentem tych urządzeń. To pozwala nam oferować Stacje  z urządzeniami, których wyboru dokonuje inwestor. Istotnym elementem takiej stacji jest często stosowana chłodziarka masy obiegowej, która poza schładzaniem gorącej masy spełnia rolę wstępnego homogenizatora i klasyfikatora masy - fluidyzacja połączona z odpylaniem pozwalają usunąć szkodliwe cząstki pylaste, powodujące pogorszenie przepuszczalności form wykonanych z tej masy. Oczywiście wszystkie pozostałe urządzenia i elementy instalacji, projektowane i wykonywane przez firmę Wamatech, zapewniają bezproblemową współpracę z instalacją.


Stacje przerobu mas 10
Stacje przerobu mas 9
Stacje przerobu mas 8
Stacje przerobu mas 7
Stacje przerobu mas 6
Stacje przerobu mas 5
Stacje przerobu mas 4
Stacje przerobu mas 3
Stacje przerobu mas 2
Stacje przerobu mas 1
Stacje przerobu mas