Topialnie indukcyjne

 

Nasza oferta w zakresie topienia metali dotyczy zainstalowania pieców indukcyjnych średniej częstotliwości znanych producentów takich jak ABP, Induktotherm, Ottto Junker oraz piece tureckich firm takich jak EGES, 5M, i INDEMAK. Spółka WAMATECH nie jest związana żadną umową z jakimkolwiek z w/w producentów tych urządzeń. To pozwala nam oferować topialnie indukcyjne z urządzeniami, których wyboru dokonuje inwestor.

Nasza oferta jest ofertą kompletną, dotyczącą budowy topialni indukcyjnych w wersji „pod klucz”.

Oferta nasza obejmuje :

 • wykonanie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę
 • wykonanie dokumentacji projektowej we wszystkich branżach
 • budowę hali topialni
 • wykonanie prac budowlanych związanych z budową podestu piecowego oraz pomieszczeń zaplecza energetycznego pieców
 • budowę lub wyposażenie podstacji energetycznej SN w pola do zasilania elektrycznego transformatora piecowego
 • dostawę urządzeń instalacji chłodzenia pieców oraz zaplecza energetycznego
 • dostawę urządzeń instalacji wody awaryjnej
 • dostawę urządzeń wentylacji zaplecza pieców
 • dostawę urządzeń instalacji odpylania
 • budowę pola wsadowego wraz z boksami na materiały wsadowe, suwnicą namiarową oraz wozami załadowczymi
 • dostawę i budowę automatycznego systemu dozowania dodatków stopowych
 • dostawę i budowę automatycznego systemu rejestracji
 • dostawę urządzeń do transportu metalu takich jak suwnica lejnicza, wciągnik lejniczy, wóz do transportu kadzi
 • wykonanie montażu mechanicznego i elektrycznego
 • uruchomienie

Urządzenia dostarczone przez WAMATECH dla topialni indukcyjnej w Odlewni Żeliwa FANSULD w miejscowości Końskie zostały przedstawione poniżej na zdjęciach.

Nowością jest przedstawiony na zdjęciach system automatycznego naważania i dozowania dodatków stopowych, którego budowę i działanie opisano poniżej.

Układ dozowania dodatków stopowych stanowi jeden z elementów systemu załadunku wsadu do pieców, obejmujący:

 • suwnicę namiarową złomu stalowego
 • układ dozowania dodatków
 • wozy załadowcze
 • system wizualizacji i rejestracji

Układ dozowania dodatków przeznaczony jest do:

 • automatycznego odważenia zgodnie z recepturą i dostarczenia do załadowanego złomem wozu załadowczego dodatków stopowych
 • odważenia i dostarczenia do wozu załadowczego odpowiedniej ilości nawęglaczy
 • odważenia zadanej ilości dodatków stopowych po wykonaniu analizy składu ciekłego metalu w piecu (tzw. dosadki)

Budowa układu dozowania dodatków:

 • bateria pięciu zbiorników o pojemności 1,5 m3 każdy na dodatki stopowe
 • pięć dozowników wibracyjnych o regulowanej w sposób ciągły wydajności zamontowanych pod zbiornikami buforowymi
 • dwupojemnikowa waga przejezdna wzdłuż zbiorników o dokładności 0,1 kg umożliwiająca odbiór materiału z każdego zbiornika buforowego
  • pojemnik stały I, do którego ładowane będą dodatki ze zbiorników buforowych zgodnie z wybraną recepturą
  • pojemnik stały II, do którego to pojemnika ładowane będą dodatki ze zbiorników buforowych po wykonaniu analizy składu chemicznego metalu w piecu, w celu jego poprawy (tzw. dosadki)
 • tor jezdny wagi wraz z zestawem czujników umożliwiających pozycjonowanie wagi pod każdym ze zbiorników
 • zbiornik odbiorczy odważonych materiałów
 • manipulator (wciągnik przejezdny) umożliwiający przejazd zbiornika z odważonymi materiałami (dodatki i nawęglacze) oraz jego opróżnienie do wybranego wozu załadowczego
 • podest obsługowy umożliwiający podawanie do zbiorników buforowych dodatków stopowych transportowanych w big-bagach za pomocą suwnicy
 • system sterowania umożliwiający dozowanie dodatków stopowych i nawęglaczy w sposób automatyczny zgodnie z wybraną recepturą

Opis działania:

Naważanie dodatków odbywa się zgodnie z wprowadzoną do systemu recepturą.
Do każdego zbiornika buforowego przypisany jest konkretny materiał.
Uruchomienie układu spowoduje kolejne odważenie poszczególnych dodatków stopowych w ilościach zgodnych z recepturą.
Po odważeniu wszystkich dodatków, całość zostanie wsypana do pojemnika zbiorczego. Pojemnik ten zostanie zabrany przez manipulator i przetransportowany nad odpowiedni wóz załadowczy, po czym pojemnik ten zostanie opróżniony.
Po wprowadzeniu całego wsadu do pieca i jego stopieniu zostanie przeprowadzona analiza składu chemicznego ciekłego metalu w piecu. W wyniku tej analizy może zaistnieć potrzeba dokonania korekty składu chemicznego poprzez dodatkowe wprowadzenie odpowiedniej ilości dodatków stopowych (tzw. „dosadka”).
W tym celu obsługa pieca za pomocą pulpitu operatorskiego wprowadzi żądane ilości dodatków stopowych, po czym dodatki te w sposób automatyczny zostaną odmierzone na wadze przejezdnej do „pojemnika ruchomego”. Odmierzone dodatki obsługa pieca może w sposób ręczny z pojemnika wprowadzić do pieca.
Wszystkie ilości dodatków odmierzone w fazie realizacji receptury oraz realizacji tzw. „dosadki” zapamiętywane są przez system rejestracji i wizualizacji.

System sterowania obejmuje:

 • załadunek złomu do wozów załadowczych
 • naważanie dodatków stopowych

Załadunek wsadu z boksów do wozów będzie odbywać się w sposób ręczny za pomocą suwnicy namiarowej.
Do każdego z boksów będzie przypisany odpowiedni gatunek wsadu.
Obsługa będzie pobierać poszczególne gatunki wsadu w ilościach zgodnie z recepturą
Do systemu sterowania z suwnicy namiarowej będą przekazywane następujące informacje:

 • z którego boksu został pobrany złom (identyfikacja boksu na podstawie położenia wciągnika suwnicy w osiach X i Y)
 • ilość wsadu pobranego z boksu

W sytuacji, gdy cały wóz zostanie napełniony wsadem, wóz podjeżdża pod stanowisko zasypu dodatków stopowych, natomiast układ dozowania dodatków rozpoczyna proces ich naważania i wprowadzenia do wozu zgodnie z procesem opisanym powyżej.

System wizualizacji i rejestracji będzie zaimplementowany w systemie SCADA na ekranie monitora umieszczonego w pomieszczeniu sterowni.
Będzie on obejmował:

 • wizualizację całego procesu z przedstawieniem stanu urządzeń, bieżących nastaw, historii awarii itp.
 • mechanizm wprowadzania i wyboru receptur
 • archiwizację danych obejmującą:
  • nr wytopu
  • czas wytopu
  • nr receptury
  • wykaz rzeczywistych ilości naważonych składników

 

Topialnie indukcyjne 7
Topialnie indukcyjne 6
Topialnie indukcyjne 5
Topialnie indukcyjne 4
Topialnie indukcyjne 3
Topialnie indukcyjne 2
Topialnie indukcyjne 1
Topialnie indukcyjne