Referencje

Producent Urządzeń i Linii Technologicznych
WAMATECH Sp. z o.o.
Lista referencyjna za okres 2013-2020 r.


 Dół niebieskiej konstrukcji

 1.  Automatyczna linia formierska bezskrzynkowa pozioma z formierką FBO-V wymiar pakietów - 813x813x560-700 mm
  „Wykonanie i zainstalowanie stanowiska do podgrzewania i wymiany płyt modelowych”
  Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. Jawna - Końskie

 2.  Stacja Przerobu Mas Formierskich
  „Zainstalowanie wciągnika 3,2 t do spraw remontowych”
  Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. Jawna - Końskie

 3. Rdzeniarnia
  „Zainstalowanie rdzeniarki firmy PRIMAFOND wraz z dostawą konstrukcji, instalacji odpylania i instalacji transportu pneumatycznego piasku”
  Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. Jawna - Końskie

 4. Odlewnia
  „Stanowisko do zaciskania rur PCV na końcówkach zaworów „
  Fabryka Armatur „JAFAR” S.A. - Jasło

 5.  Automatyczna linia formierska skrzynkowa z formierką HSP-3D rozmiar skrzynki - 850x1050x250+250 mm
  „Modernizacji linii formierskiej poprzez wymianę rozkładarki skrzynek, składarki skrzynek, przesuwnicy wózków i skrzynek wraz z adaptacją układu sterowania i instalacji hydraulicznej”
  „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. - Ścinawka Średnia

 6. Rozdzielnia 20kV
  „Wymiana rozdzielni 20 kV wraz z modernizacją systemu zasilania ”
  FUM CHOFUM S.A. - Chocianów

 7. Automatyczna linia formierska bezskrzynkowa pozioma z formierką FBO-3 rozmiar pakietu - 500x600x360-500 mm
  „Modernizacji linii formierskiej poprzez wymianę przekładarki, przesuwnic wózków, przepychaczy wózków, systemu blokad wraz z adaptacją układu sterowania i instalacji hydraulicznej”
  „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. - Ścinawka Średnia

 8. Automatyczna linia formierska skrzynkowa z formierką HSP-1D rozmiar skrzynki - 500x650x250+250 mm
  „Wykonanie układu sterowania oraz oprogramowania sterującego i systemu wizualizacji linii formierskiej”
  ANDORIA – MOT Sp. z o.o. - Andrychów

 9. Automatyczna linia formierska skrzynkowa z formierką HSP-1D rozmiar skrzynki - 500x650x250+250 mm
  „Wykonanie i zainstalowanie urządzeń do wybijania i transportu odlewów”
  ANDORIA – MOT Sp. z o.o. - Andrychów

 10. Odlewnia
  „Stanowisko do badania szczelności zaworów"
  Fabryka Armatur „JAFAR” S.A. - Jasło

 11. Topialnia indukcyjna
  „Rozdzielenie zaplecza energetycznego dwóch pieców indukcyjnych 4T”
  FUM CHOFUM S.A. - Chocianów

 12. Automatyczna linia formierska bezskrzynkowa pozioma z formierką FBO-Vwymiar pakietów - 813x813x560-700 mm
  „Wykonanie i zainstalowanie urządzeń do transportu odlewów”
  Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. Jawna - Końskie

 13. Instalacja odpylania oczyszczarki OWT
  „Wykonanie instalacji rurociągowej wraz z wymianą komina i zabudową tłumika hałasu”
  Odlewnia Żeliwa METALPOL - Węgierska Górka

 14. Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Wykonanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę”
  Koneckie Zakłady Odlewnicze - Końskie

 15. Automatyczna linia formierska skrzynkowa z formierką HSP-3D rozmiar skrzynki - 850x1050x250+250 mm
  „Modernizacji linii formierskiej poprzez wymianę przekładarki skrzynek, z adaptacją układu sterowania i instalacji hydraulicznej”
  „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. - Ścinawka Średnia

 16.  Automatyczna linia formierska skrzynkowa z formierką HSP-3D rozmiar skrzynki - 850x1050x250+250 mm
  „Modernizacji linii formierskiej poprzez wymianę wiertarki układów wlewowych i przelewowych, z adaptacją układu sterowania i instalacji hydraulicznej”
  „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. - Ścinawka Średnia

 17. Instalacja odpylania pieców indukcyjnych
  „Wykonanie instalacji rurociągowej wraz z wymianą komina i zabudową tłumika hałasu”
  Odlewnia Żeliwa METALPOL - Węgierska Górka

 18. Instalacja odpylania
  „Wykonanie remontu i modernizacji układu regeneracji filtrów tkaninowych firmy NEDERMAN dla pięciu instalacji odpylania”
  Lesznieńska Fabryka Pomp - Leszno

 19. Stacja Przerobu Mas Formierskich
  „Wykonanie systemu wizualizacji Stacji Przerobu Mas Formierskich wraz z wymianą pulpitu operatorskiego 12,1”
  Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sp. Jawna - Grudziądz

 20. Automatyczna linia formierska z formierką DISA-FORMA
  „Wymiana systemu sterowania i systemu wizualizacji”
  Odlewnia Żeliwa „ZAWIERCIE” - Zawiercie

 21. Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Budowa Stacji Przerobu Mas Formierskich o wydajności 160 t/h” – wykonanie dokumentacji, dostawy urządzeń, montaż i uruchomienie
  Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 22. Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Wykonanie instalacji odpylania Stacji Przerobu Mas Formierskich z filtrem o wydajności 90 000 m3/h ” – wykonanie dokumentacji, dostawy urządzeń, montaż i uruchomienie
  Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 23. Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Zainstalowanie linii formierskiej Loramendi” – wykonanie dokumentacji, dostawy urządzeń, montaż i uruchomienie
  Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 24. Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Wykonanie instalacji odpylania Linii Formierskiej Loramendi z filtrem o wydajności 60 000 m3/h ” – wykonanie dokumentacji, dostawy urządzeń, montaż i uruchomienie
  Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 25. Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Zainstalowanie pieca zalewczego firmy JUNKER dla linii formierskiej Loramendi” – wykonanie dokumentacji, dostawy urządzeń, montaż i uruchomienie
  Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 26. Modernizacja Odlewni Żeliwa
  „Budowa hali topialni indukcyjnej z piecami tyglowymi 2x6 t” – wykonanie dokumentacji, dostawy urządzeń i montaż.
  Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 27. Automatyczna linia formierska bezskrzynkowa pozioma z formierką FBO-3 rozmiar pakietu - 500x600x360-500 mm
  „Modernizacji linii formierskiej poprzez wymianę formierki FBO-III na formierkę DISA-MATCH wraz z zabudową dodatkowej windy, wymianą urządzeń dozowania masy świeżej wraz z adaptacją układu sterowania i instalacji hydraulicznej”
  „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. - Ścinawka Średnia

 28. Automatyczna linia formierska bezskrzynkowa pozioma, rozmiar pakietu – 500x600x360-500 mm
  „Modernizacji linii formierskiej poprzez wymianę systemu sterowania i wizualizacji” wymiana sterownika PLC, pulpitu operatorskiego do wizualizacji oraz adaptacja oprogramowania”
  „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. - Ścinawka Średnia

 29. Linia transportu odlewów
  „Dostawa i zainstalowania przenośnika metalowo-gumowego do transportu odlewów” – wykonanie dokumentacji, dostawa, montaż i uruchomienie
  Odlewnia Żeliwa „ZAWIERCIE” - Zawiercie

 30. Linia transportu masy wybitej
  „Dostawa i zainstalowania przenośnika taśmowego do odbioru masy przesypowej i wybitej z kraty wstrząsowej” – wykonanie dokumentacji, dostawa, montaż i uruchomienie
  Lesznieńska Fabryka Pomp - Leszno

 31. Kruszarka układów wlewowych
  „Zainstalowanie kruszarki do układów wlewowych firmy EURO-EQIP wraz z dostawą i zainstalowaniem urządzeń do załadunku i odbioru” – wykonanie dokumentacji, dostawa, montaż i uruchomienie
  Odlewnia „TERIEL” - Gostyń

 32. Ręczna zalewarka dla linii formierskiej Loramendi
  „Zainstalowanie ręcznej zalewarki z kadzią zatyczkową dla automatycznej linii formierskiej Loramendi” – wykonanie dokumentacji, dostawa, montaż i uruchomienie
  Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 33. Krata wstrząsowa firmy Kuttner
  „Wymiana obudowy kraty wstrząsowej firmy Kuttner” – wykonanie dokumentacji, dostawa, montaż i uruchomienie
  Hydro-vacuum S.A. - Grudziądz

 34. Suwnica lejnicza 15T
  „Zainstalowanie suwnicy lejniczej 15T firmy BUDTOR” – wykonanie dokumentacji, dostawa podtorza, montaż i uruchomienie
  Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A. - Końskie

 35. Linia transportu materiałów sypkich
  „Wykonanie linii transportu materiałów sypkich” – wykonanie dokumentacji, dostawa urządzeń w postaci przenośników taśmowych poziomych, przenośnika taśmowego pionowego, podajnika wibracyjnego, wykonanie systemu sterowania i wizualizacji, nadzór nad montażem i uruchomienie
  Białoruski Metalurgiczny Zakład BMZ – Żłobin (Białoruś)

 36. Stacja Przerobu Mas Formierskich o wydajności 180 t/h
  „Dokończenie w ramach wykonawstwa zastępczego zadania na dostawę zespołu urządzeń, montaż, uruchomienie i odbiór końcowy , jak również opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ciągu technologicznego…… zasilania w bentonitową masę formierską bezskrzynkowej linii formierskiej DISA 280-C”
  Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sp. Jawna - Grudziądz

 37. Projekt budowlany do pozwolenia na budowę
  „Wykonanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę ” – dotyczy inwestycji pod nazwą: „Budowa odlewni żeliwa o wydajności 20 000 ton/rok”
  Odlewnia KAW-MET - Orły

 38. Instalacja odbioru pyłów
  „Modernizacja instalacji odbioru pyłów z odpylni oczyszczarek OWPK 4 ” – wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, montaż i uruchomienie.
  KOPEX FOUNDRY Sp. z o.o. - Stalowa Wola

 39. Instalacja grafitowania kokili
  „Instalacja technologiczna do grafitowania kokili” – wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
  Orzeł Biały S.A. - Piekary Śląskie

 40. Stacja Przerobu Mas Formierskich o wydajności 120 t/h
  „Budowa Stacji Przerobu Mas Formierskich o wydajności 120 t/h” – wykonanie „pod klucz” - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
  Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. J. - Poczesna

 41. Instalacja odpylania SPM
  „Wykonanie instalacji odpylania Stacji Przerobu Mas Formierskich o wydajności 75 000 m3/h) - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji urządzeń i przewodów odpylających, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
  Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. J. - Poczesna

 42. Topialnia indukcyjna
  „Przeniesienie zbiorników wody awaryjnej dla sześciu pieców indukcyjnych” – wykonanie konstrukcji, uzupełnienie i przeniesienie instalacji wodnej, pneumatycznej i elektrycznej, demontaż i montaż zbiorników oraz ponowne uruchomienie
  Odlewnia Żeliwa METALPOL - Węgierska Górka

 43. Automatyczna linia formierska skrzynkowa z formierką HSP-1D
  „Dokończenie w ramach wykonawstwa zastępczego montażu i uruchomienie automatycznej linii formierskiej skrzynkowej z formierką HSP-1D firmy HWS” – wykonanie brakujących dostaw, dokończenie montażu mechanicznego, wykonanie instalacji hydraulicznej, pneumatycznej i elektrycznej, wykonanie oprogramowania sterującego i systemu wizualizacji, regulacja urządzeń oraz uruchomienie.Andoria-Mot Sp. z o.o. - Andrychów 

 44.  Automatyczna linia formierska skrzynkowa z formierką HSP-3D
  „Modernizacja systemu sterowania przepychaczy hydraulicznych celem dokładnego ich pozycjonowania” – dostawa elementów instalacji hydraulicznej, elektrycznej i systemu sterowania, zmiana oprogramowania, montaż, regulacja i uruchomienie.
  „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. - Ścinawka Średnia

 45. Automatyczna linia formierska skrzynkowa z formierką HSP-3D
  „Modernizacja przesuwnicy dolnych skrzynek” – dostawa nowej konstrukcji przesuwnicy, montaż i uruchomienie.
  „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. - Ścinawka Średnia

 46. Stacja Przerobu Mas Formierskich o wydajności 120 t/h
  „Budowa Stacji Przerobu Mas Formierskich o wydajności 120 t/h” – wykonanie „pod klucz” - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
  Odlewnia Żeliwa METALPOL - Węgierska Górka

 47. Linia transportu odlewów
  Wykonanie linii transportu odlewów dla automatycznej linii formierskiej DISAMATIC - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń takich jak rynna wibracyjna, kraty wstrząsowa, przenośnik metalowo-gumowy, obudowa dźwiękochłonna, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
  Odlewnia Żeliwa Simiński-Ordon Sp. J. - Poczesna

 48. Stacja Przerobu Mas Formierskich o wydajności 80 t/h
  „Budowa Stacji Przerobu Mas Formierskich o wydajności 80 t/h” – wykonanie „pod klucz” - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
  Odlewnia Żeliwa KAW-MET - Orły

 49. Linia formierska DISAMATIC
  Zainstalowanie linii formierskiej wraz z linią transportu odlewów i instalacja odpylania – wykonanie „pod klucz” - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń takich jak rynna wibracyjna, kraty wstrząsowa, przenośnik metalowo-gumowy, obudowa dźwiękochłonna, dostawa kompletnej instalacji odpylania, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
  Odlewnia Żeliwa KAW-MET - Orły

 50. Linia formierska DISAMATIC
  Wykonanie linii transportu masy świeżej oraz linii transportu masy wybitej - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
  Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty

 51. Linia technologiczna do produkcji dachówek
  Przebudowa linii do produkcji dachówek - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
  CREATON Polska Sp. z o.o. - Olkusz

 52. Automatyczna linia formierska bezskrzynkowa pozioma z formierką FBO-IV
  „Modernizacja linii formierskiej poprzez wymianę przekładarki, przesuwnic wózków, przepychaczy wózków, systemu blokad wraz z adaptacją układu sterowania i instalacji hydraulicznej”
  Fabryka Armatur JAFAR S.A. - Jasło

 53. Zainstalowanie kruszarki stożkowej w linii kruszenia i przesiewania
  „Dostawa i zainstalowanie kruszarki stożkowej firmy Weil Brechertechnik w linii kruszenia i przesiewania materiałów do produkcji ceramiki ogniotrwałej - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
  ArcelorMittal Refractories - Kraków

 54. Zainstalowanie dwóch chłodziarek masy firmy Simpson
  „Rozbudowa dwóch stacji przerobu mas o systemy chłodzenia masy w oparciu o chłodziarki masy firmy Simpson o wydajności 120 t/h każda” – wykonanie „pod klucz” - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa instalacji odpylania, dostawa systemu sterowania, wykonanie montażu i uruchomienie.
  TEKSID POLAND - Skoczów

 55. Instalacja odpylania pieców indukcyjnych
  „Instalacja odpylania pieców indukcyjnych” – wykonanie „pod klucz” - wykonanie dokumentacji, dostawa kompletnej instalacji odpylania o wydajności 33000 m3/h, montaż i uruchomienie
  Odlewnia Żeliwa Kutno - Kutno

 56. Stacja Przerobu Mas Formierskich o wydajności 120 t/h
  „Budowa Stacji Przerobu Mas Formierskich o wydajności 120 t/h” – wykonanie „pod klucz” na bazie mieszarki firmy Eirich oraz chłodziarki masy firmy Simpson - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji, dostawa urządzeń, instalacji odpylania, wodnej, sprężonego powietrza, transportu pneumatycznego, systemu sterowania, montaż i uruchomienie.
  Odlewnia Żeliwa Kutno - Kutno

 57. Instalacja odpylania topialni indukcyjnej
  „Instalacja odpylania topialni” – wykonanie „pod klucz” - wykonanie dokumentacji, dostawa kompletnej instalacji odpylania o wydajności 80000 m3/h, montaż i uruchomienie
  Odlewnia Żeliwa FANSULD - Końskie

 58. Topialnia indukcyjna
  „Budowa topialni indukcyjnej” – zainstalowanie pieca indukcyjnego 2x8 ton firmy 5M - wykonanie dokumentacji, dostawa urządzeń, instalacji, wykonanie montażu i uruchomienie
  Odlewnia Żeliwa FANSULD - Końskie

 59. Linia kruszenia złomu ceramiki ogniotrwałej
  „Dostawa i zainstalowanie kompletnej linii kruszenia kształtek ceramicznych” - wykonanie dokumentacji, dostawa konstrukcji i urządzeń, dostawa instalacji odpylania, dostawa systemu sterowania, wykonanie montażu i uruchomienie.
  W trakcie realizacji
  ArcelorMittal Refractories - Kraków

 60. Instalacja odpylania żeliwiaków
  „Instalacja odpylania żeliwiaków” - jako podwykonawca firmy Nederman - wykonanie dokumentacji, dostawa elementów instalacji odpylania, wykonanie montażu i uruchomienie
  Odlewnia ZETKAMA – Ścinawka Średnia
  W trakcie realizacji

 61.  Automatyczna linia formierska skrzynkowa z formierką HSP-3D
  „Modernizacja linii formierskiej” – wymiana trzech przesuwnic, modernizacja obracarek skrzynek, modernizacja instalacji hydraulicznej, wykonanie montażu i uruchomienie.
  „ZETKAMA” Fabryka Armatury Przemysłowej S.A. - Ścinawka Średnia
  W trakcie realizacji

 62. Linia technologiczna
  „Wykonanie linii technologicznej” – linia technologiczna obejmująca Stację Przerobu Mas, automatyczną linię formierską, system transportu i chłodzenia odlewów oraz czyszczenie odlewów w oparciu o urządzenia firmy DISA – dostawa konstrukcji i urządzeń, wykonanie montażu i uruchomienie.
  Odlewnia Żeliwa „FANSULD” - Końskie
  W trakcie realizacji